[1]
Nowak, M. 2020. Sprawozdanie z konferencji: "Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego", UKSW, 23.05.2019 r. Studia Philosophiae Christianae. 56, 1 (mar. 2020), 179-192. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.43.