[1]
Woźniewska-Działak, M. 2020. Patriotyzm w filozofii praktycznej Karola Libelta. Wokół rozprawy "O miłości ojczyzny". Studia Philosophiae Christianae. 56, 2 (cze. 2020), 163-191. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.2.07.