[1]
Skurzak, J. 2020. French atheist spirituality. Studia Philosophiae Christianae. 56, 3 (wrz. 2020), 157-178. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.3.07.