[1]
Grzybowski, J. 2020. Znaczenie, recepcja i konsekwencje filozoficzne encykliki "Aeterni Patris" w kontekście pytania o filozofię chrześcijańską. Studia Philosophiae Christianae. 56, 4 (grudz. 2020), 225-255. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.11.