[1]
Tomaszewska, W. 2020. O prawdzie w literaturze uwag kilka. Studia Philosophiae Christianae. 56, 4 (grudz. 2020), 341-357. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.16.