[1]
Duchliński, P. 2021. Dominika Dzwonkowska, Etyka cnót środowiskowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW w Warszawie, Warszawa 2019, ss. 367 (rec.). Studia Philosophiae Christianae. 57, 1 (lip. 2021), 127-139. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.R.01.