[1]
Puczydłowski, M. 2021. Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 256 (rec.). Studia Philosophiae Christianae. 57, 1 (lip. 2021), 141-146. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.R.02.