[1]
Janowski, J.M. 2021. W poszukiwaniu tożsamości współczesnej filozofii przyrody. Studia Philosophiae Christianae. 57, 2 (grudz. 2021), 73–99. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.10.