(1)
Perz, T. Człowieczeństwo W ujęciu Jerzego Chmurzyńskiego. SPCh 2022, 58, 73-97.