(1)
Piętka, D. Byt I świat W Ontologii Eleackiej. SPCh 2022, 58, 7-30.