(1)
Kucharski, D. Thomasa Reida Interpretacja „teorii idei”. Pytanie O bezpośredni Przedmiot Poznania. SPCh 2022, 58, 53-74.