(1)
Grzybowski, J. (rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham I Tomasz Z Akwinu. Spór O jedność Formy Substancjalnej W człowieku, Seria: Opera Philosophorum Medii Aevi (textus Et studia), Tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015. SPCh 2018, 52, 155-159.