(1)
Kozanecka-Dymek, A. M. (rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – Wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego Program logizującej Modernizacji myśli Filozoficzno – Teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015. SPCh 2018, 52, 160-169.