(1)
Kobyliński, A. Sprawozdanie Z uroczystości Otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej Im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej Z VI ogólnopolskim Konwersatorium Z Cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie W etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 Maja 2016. SPCh 2018, 52, 170-175.