(1)
Krzyżewski, K. O Walorach Poznawczych Negatywnego Ujmowania … świadomości (?). SPCh 2018, 52, 69-95.