(1)
Rodzeń, J. „Mieszkańcy gwiazd” według Karla Rahnera. SPCh 2018, 52, 153-174.