(1)
Czerniawski, J. O Pewnym założeniu Twierdzenia Bella. SPCh 2018, 52, 39-57.