(1)
Kazibut, R. Epistemiczny układ Odniesienia Praktyki Badawczej Nauki Laboratoryjnej. SPCh 2018, 52, 59-82.