(1)
Luty, D. Czasoprzestrzeń – część Struktury Czy Strukturalny Aspekt? Ontologia Czasoprzestrzeni W kontekście Umiarkowanego Ontycznego Realizmu Strukturalnego. SPCh 2018, 52, 83-106.