(1)
Grabowski, M. Egzegeza Filozoficzna poczÄ…tku Genesis. SPCh 2018, 53, 35-58.