(1)
Kędziora, K. John Rawls: Kontraktualizm I Konstruktywizm. SPCh 2018, 53, 59-83.