(1)
DuchliƄski, P. Tomistyczna Krytyka Ontologii Fenomenologicznej. SPCh 2018, 53, 29-75.