(1)
Kiwka, M. Mistyczne Odkrywanie Boga W "Itinerarium Mentis in Deum" św. Bonawentury. SPCh 2018, 53, 77-121.