(1)
Kobyliński, A. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita V Trnave, Trnawa, 26 Października 2016 R. SPCh 2018, 53, 153-162.