(1)
Cebula, A. W czterdzieści Lat Po Publikacji "Wojen Sprawiedliwych I niesprawiedliwych" Michaela Walzera. Kilka Uwag Na Temat Zasady równego Statusu Moralnego uczestników działań Zbrojnych. SPCh 2019, 53, 165-185.