(1)
Skorowski, H. Wojna Etycznie Usprawiedliwiona W świetle Katolickiej Nauki społecznej. SPCh 2019, 53, 187-194.