(1)
Grzegorzyca, A. Platońskie Idee I Eriugeny Przyczyny Prymordialne W kontekście Ich przyczynowości I poznawalności. SPCh 2019, 53, 31-47.