(1)
Lemańska, A. Zygmunt Hajduk, Struktury Metodologiczne W Nauce. Słowa Klucze Filozofii Nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.). SPCh 2019, 53, 103-109.