(1)
Podrez, E. Tadeusz Biesaga, Spór O Podstawy Etyki Medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a Kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII W Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.). SPCh 2019, 53, 111-130.