(1)
Rejewska, J.; Ustaszewski, M. Sprawozdanie Z ogólnopolskiej Konferencji studentów I doktorantów "Przemoc W życiu Publicznym – Perspektywa Filozoficzna, Polityczna I historyczna", Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa, 24 Maja 2017 R. SPCh 2019, 53, 139-150.