(1)
Waleszczyński, A. Efekt Knobe’a Z Perspektywy Etyki Tomistycznej. Problem porządków I Kompetencji Normatywnych. SPCh 2019, 54, 65-92.