(1)
Wachowski, W. Normatywność Usytuowana. Ujęcie Ekologiczne. SPCh 2019, 54, 143-165.