(1)
Szajda, M. Identyfikacja wartoĊ›ci Na Drodze Aksjologii Semiologiczno-Ikonograficznej. SPCh 2019, 54, 31-59.