(1)
Kmiecikowski, W. O Pewnym dwugłosie W Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Normatywność między Etologią a Etyką Empiryczną. SPCh 2019, 54, 83-109.