(1)
Woszczyk, A. Żałoba, Rozpacz, śmierć − Analiza Kazusu. Próba dookreślenia Specyfiki Pracy Doradczo-Filozoficznej. SPCh 2019, 54, 37-60.