(1)
Zdybek, P. Krytyczne Spojrzenie Z Perspektywy Psychologa Na Granice Poradnictwa Filozoficznego W porównaniu Do Psychoterapii, Pomocy Psychologicznej I Coachingu. SPCh 2019, 54, 61-83.