(1)
Femiak, T. O Uobecnieniu Duszy, Sokratesie Psychagogu I Sztuce uświadomionego mówienia. SPCh 2019, 54, 85-110.