(1)
Musioł, A. Prakseologia W Coachingu Jako Interaktywnym Procesie Odkrywania zasobów I możliwości Coachee. SPCh 2019, 54, 149-162.