(1)
Gralewicz, A. Filozofia I Film – Sprawozdanie Z Warszawskiego Dnia Filozofii, Obchodzonego W Dniu 16 Listopada 2017 Roku Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie. SPCh 2019, 54, 141-156.