(1)
Pabjan, T. Uwagi O Teistycznej Interpretacji Zasady Antropicznej. SPCh 2019, 55, 71-95.