(1)
Napadło, M. Stworzenie I Ewolucja – Dwa „puzzle” chrześcijańskiego światopoglądu. SPCh 2019, 55, 97-128.