(1)
Kobyliński, A. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej Nt. Oblicza Nihilizmu We współczesnej Filozofii I Kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 Maja 2018 R. SPCh 2019, 55, 135-142.