(1)
Buczkowska, J. Poznawcza Geneza języka a Informacyjna Struktura Znaczenia. SPCh 2016, 51, 75-96.