(1)
Kazibut, R. Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a Stanowisko chrześcijańskiego Teizmu Naturalistycznego. SPCh 2016, 51, 97-121.