(1)
Łaciak, P. Pojęcie przesądu W Filozofii Krytycznej Kanta I Fenomenologii Husserla. SPCh 2016, 51, 123-149.