(1)
Kobyliński, A. Sprawozdanie Z V ogólnopolskiego Konwersatorium Z Cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie W Etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 Kwietnia 2015. SPCh 2016, 51, 167-176.