(1)
Świętorzecka, K.; Adamczyk, M. Wprowadzenie. U Podstaw Syntezy Wiedzy. O Szlifowaniu narzędzi myślenia Wedle Jana Franciszka Drewnowskiego. SPCh 2019, 55, 5-8.