(1)
Tkaczyk, M. Geneza koła Krakowskiego. SPCh 2019, 55, 9-39.