(1)
Kaczmarek, J. O Stosowaniu narzędzi I Struktur Formalnych W Filozofii. Ontologia Formalna. Ontologia Topologiczna. SPCh 2019, 55, 103-124.