(1)
Kobyliński, A. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Nt. The Drama of Freedom in the Slavonic World in the 20th Century, Trnavská Univerzita V Trnave, Trnawa, 25 Października 2018 R. SPCh 2019, 55, 137-145.